Ga direct naar de online verhuurgids verhuur gids exact

Inschrijfformulier nieuwe klant:

 
 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

PERSOONSGEGEVENS


 

BANKGEGEVENS
Bovengenoemde opdrachtgever verleent hierbij machtiging aan Exact Exploitatie BV om van bovengemelde rekening af te schrijven de verschuldigde bedragen vanwege geleverde en/of gehuurde goederen en diensten. Het betreft hier een eenmalige machtiging zonder de mogelijkheid tot terug boeking. De eerste factuur die u van ons ontvangt wordt dan na 7 dagen automatisch afgeschreven. Als dit zonder problemen verloopt, krijgt u de eerstvolgende keer een gewone rekening.Bovengenoemde opdrachtgever verleent hierbij machtiging aan Exact Exploitatie BV om van bovengemelde rekening af te schrijven de verschuldigde bedragen vanwege geleverde en/of gehuurde goederen en diensten. Het betreft hier een machtiging tot wederopzegging met een terugboekingstermijn van 56 dagen

 

WERKBONNEN/FAXBEVESTIGINGEN ETC.

 

HET VOLGENDE DIENT U MET DE AANVRAAG MEE TE STUREN

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvan de dagtekening niet ouder is dan zes maanden. Indien u het uittreksel niet meestuurt of ouder is dan zes maanden, vraagt Exact Materieel Verhuur het uittreksel voor uw bedrijf op. De kosten hiervan bedragen €10,- excl. BTW en zullen middels een factuur in rekening worden gebracht.
Kopie van uw legitimatiebewijs.

Beoordeling van de aanvraag geschied onder voorbehoud van handelsinformatie. Wijzigingen van verstrekte gegevens dienen schriftelijk aan het filiaal bekend te worden gemaakt.

Graag uploaden als afbeelding. 

BENT U GEMACHTIGD/BEVOEGD TE TEKENEN VOOR UW BEDRIJF

Bij ondertekening verklaart u onze algemene voorwaarden gelezen te hebben. Ook verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden. Tevens verklaard u tekenbevoegd te zijn.